Ein Newyddion

Newyddion diweddaraf gan Nant BH a Pentre

Llinellau ffon yng Nant BH

Read more →
Posted on Posted:

Cyrsiau Preswyl / Residential Courses

Read more →
Posted on Posted:

Canolfannau Nant BH a Phentrellyncymer – Datganiad COVID-19.

Read more →
Posted on Posted:

Diolch yn fawr!

Read more →
Posted on Posted:

Lansiad Gwella Conwy, Dydd Gwener 14fed

Cynhelir y lansiad ar ddydd Gwener 14fed, pan fydd y fideo rydym wedi cymryd rhan ynddo (ochr yn ochr ag Ash Dykes, 'Anturiaethwr y Flwyddyn' y DU a Chymru) yn cael ei ddangos, a bydd enillwyr cystadleuaeth yn cael cyfle i weithio gyda’n hyfforddwyr ac Ash mewn gweithgaredd awyr agored.

Read more →
Posted on Posted:

Digwyddiad Gwella Conwy

Rydym yn falch iawn o gael cymryd rhan yn nigwyddiad Gwella Conwy, a anelwyd at annog plant a’u rhieni a gofalwyr i fod yn yr awyr agored yn rhyngweithio gyda’r amgylchedd a dod yn iach ac actif yn y mannau naturiol hynod sydd o’n cwmpas yng Nghonwy (ac ymhellach i ffwrdd yng Nghymru!).

Read more →
Posted on Posted:

Trainee Instructors, present and future

We're saying goodbye to two trainnee instructors, but looking forward to working with four new ones

Read more →
Posted on Posted:

Summer holiday building works

We'll soon be carrying out much needed upgrading work on the Boys Dormitory bathrooms.

Read more →
Posted on Posted:

Pentre Pizzaiolas!

We are nearing the completion of a new project inspired by Instructional staff at the centre--the amazing new wood fired Pizza Oven

Read more →
Posted on Posted:

Amlyn Parry joins the team

Experienced outdoor worker Amlyn Parry will be joining the Nant BH team for the Summer Term.

Read more →
Posted on Posted: