Cyrsiau Preswyl / Residential Courses

Dyma gyfle prin ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl y flwyddyn academaidd hon (23/24)! Oherwydd i rai ganslo, mae gennym bellach rai dyddiadau ar gael yn Nhymor yr Haf 2024 yng Nghanolfan Pentre.

Mae yna hefyd botensial ar gyfer cyrsiau dydd ym mis Mawrth / Ebrill 2024.

Ffoniwch 01492 640735 neu e-bostiwch nwoes@conwy.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Posted on Posted: