Lansiad Gwella Conwy, Dydd Gwener 14fed

 

Rydym yn falch iawn o gael cymryd rhan yn nigwyddiad Gwella Conwy, a anelwyd at annog plant a’u rhieni a gofalwyr i fod yn yr awyr agored yn rhyngweithio gyda’r amgylchedd a dod yn iach ac actif yn y mannau naturiol hynod sydd o’n cwmpas yng Nghonwy (ac ymhellach i ffwrdd yng Nghymru!).

CzJRscUVIAA51FC

Cynhelir y lansiad ar ddydd Gwener 14fed, pan fydd y fideo rydym wedi cymryd rhan ynddo (ochr yn ochr ag Ash Dykes, ‘Anturiaethwr y Flwyddyn’ y DU a Chymru) yn cael ei ddangos, a bydd enillwyr cystadleuaeth yn cael cyfle i weithio gyda’n hyfforddwyr ac Ash mewn gweithgaredd awyr agored.

Posted on Posted: