Archwilio Mwyngloddiau ac Ogofâu

Mae Gogledd Cymru yn gartref i rai o’r mwyngloddiau mwyaf helaeth ym Mhrydain. Camwch yn ôl mewn amser ac archwilio’r safleoedd hanesyddol hyn gyda’r cyffro o heriau tanddaearol gwych i’ch cadw ar flaenau eich traed. Mae gennym ogofâu calchfaen bendigedig hefyd ar gyfer profiad ceudyllu gwych.

Byddwch wedi eich synnu at beth sy’n gorwedd o dan eich traed!

Gwybodaeth

Ar gael yn
Nant BH
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl neu ddydd. Gweithgaredd diwrnod llawn.
Nodiadau
Darganfyddwch fyd tanddaearol rhyfeddol Gogledd Cymru.
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw