Arfordiro

Nid oes unrhyw beth sy’n fwy cyffrous nag archwilio glannau gwyllt Cymru o lefel y môr gyda chyfuniad da o sgramblo, dringo clogwyni a nofio. Fel cerdded ceunentydd mae hwn yn weithgaredd heriol a llawn gwobr yn cyfuno sgiliau dringo gyda dŵr hallt! Dechreuwr neu arbenigwr – bydd ein hyfforddwyr yn dod o hyd i leoliad gwych ar eich cyfer chi a’ch grŵp.

Gwybodaeth

Ar gael yn
Nant BH
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl neu ddydd. Gweithgaredd diwrnod llawn.
Nodiadau
Gwlyb, hallt a gwyllt – bendigedig!
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw