Beicio Mynydd

Mae’r ddwy ganolfan yn darparu beicio mynydd gwych yn syth o’r drws gan gynnwys cwrs sgiliau ardderchog ar dir Nant BH. Beth bynnag yw eich lefel byddwn yn datblygu eich sgiliau beicio mynydd a’ch tywys ar daith leol ar rai o’r llwybrau gwych.

birk3-048

Gwybodaeth

Ar gael yn
Nant BH a Pentre
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl neu ddydd. Gweithgaredd hanner diwrnod, diwrnod llawn neu aml-ddiwrnod.
Nodiadau
Gogledd Cymru: cartref reidio llwybrau. Mae gan Pentre fflyd o feics maint iau. Sylwer bod tâl ychwanegol am hurio beics yn Nant BH – ffoniwch i gael manylion.
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw