Canŵio a Ceufadau

O dripiau hanner diwrnod a sesiynau datblygu sgiliau i alldeithiau canŵio a chaiacio aml-ddiwrnod – mae gennym rywbeth i bawb. Mae Gogledd Cymru yn lle gwych ar gyfer hyn gyda llynnoedd, afonydd, y môr neu syrffio oll o fewn cyrraedd i’r canolfannau.

Gwybodaeth

Ar gael yn
Amrywiaeth llawn yn Nant BH, canŵio llyn yn Pentre
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl neu ddydd. Gweithgaredd hanner diwrnod, diwrnod llawn neu aml-ddiwrnod.
Nodiadau
Llyn, afon, môr neu syrffio. Canŵio neu ceufadau.
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw