Cyfeiriannu

Mae dysgu i lywio gan ddefnyddio map yn agor cyfleoedd diddiwedd ar gyfer archwilio coedwigoedd a mynyddoedd – sgil am oes. Beth bynnag eich lefel, gyda’n harbenigedd byddwn yn addysgu’r hyn rydych ei angen i wella eich sgiliau mordwyo gan ddefnyddio ein cyrsiau cyfeiriannu gwych ar dir ein canolfannau a’r goedwig leol.

Gwybodaeth

Ar gael yn
Nant BH, Pentre a’ch ysgol
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl, dydd neu ymestynnol. Gweithgaredd hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn.
Nodiadau
Gweithgaredd gwych sy’n cyfuno sgiliau antur, ffitrwydd a meddwl i ddarganfod marcwyr cudd yn y goedwig.
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw