Cyrsiau Rhaffau

Beth bynnag fo oedran a gallu eich grŵp, mae gennym gwrs rhaffau ar eu cyfer ar dir Nant BH. Yn gynyddol o ran natur mae ein cyrsiau wedi eu dylunio i gynyddu hyder personol a sgiliau gwaith tîm yn raddol ac mae ein gwifren zip yn rhoi gwefr anhygoel.

Gwybodaeth

Ar gael yn
Nant BH
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl neu ddydd. Gweithgaredd hanner diwrnod.
Nodiadau
Gwych i ddatblygu hyder a sgiliau gwaith tîm.
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw