Datrys Problemau ac Adeiladu Tîm

Mae gennym enw da iawn am ddarparu diwrnodau adeiladu tîm o ansawdd uchel i oedolion a phlant fel ei gilydd. Byddwn yn creu cyfres o heriau cyffrous, hwyliog a fydd yn gwneud i chi feddwl a dod a’ch grŵp yn agosach a datblygu eu hyder, cyfathrebu ac ysbryd tîm.

Gwybodaeth

Ar gael yn
Nant BH, Pentre a’ch ysgol
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl, dydd neu ymestynnol. Gweithgaredd hanner diwrnod, diwrnod llawn neu aml-ddiwrnod.
Nodiadau
Perffaith ar gyfer grwpiau o oedolion yn ogystal â phobl ifanc - gwella eich sgiliau gwaith tîm a chael llawer o hwyl.
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw