Dringo

Cyflwyniad i ddringo, cwrs datblygu i ddringwyr profiadol neu dringfeydd a sgramblo clasurol yn y mynyddoedd bydd ein hyfforddwyr profiadol yn sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’ch amser ar y graig.

Gwybodaeth

Ar gael yn
Nant BH a Pentre
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl neu ddydd. Gweithgaredd hanner diwrnod, diwrnod llawn neu aml-ddiwrnod.
Nodiadau
Her fertigol: dringo dan do ac awyr agored, abseilio a bowldro.
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw