Gweithgareddau Amgylcheddol

Bydd ein taith dywys o’r amgylchedd yn dod a chi yn agosach at natur ac yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o’r anifeiliaid a’r planhigion sy’n byw yno. Bydd gweithgareddau hwyliog a chwilfrydig yn eich helpu i ddarganfod a deall y byd naturiol a’ch helpu i’w amddiffyn a’i rannu gydag eraill.

Gwybodaeth

Ar gael yn
Pentre
Math o gwrs
Cyrsiau preswyl neu ddydd. Gweithgaredd hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn.
Nodiadau
Darganfyddwch amgylchedd ffantastig Gogledd Cymru – ffordd berffaith o ddod yn agosach at natur a dod a’r cwricwlwm yn fyw.
Meysydd Dysgu a Phrofiad
Dogfennau ddim ar gael eto
Sut i archebu
I archebu ffoniwch 01492 640735
TIP Cliciwch ar y map i’w wneud yn fw