Gwybodaeth i athrawon ac arweinwyr

Antur adeiladu cymeriad + (mwynhad2 x cyflawniad) = lefelau uwch o gyflawniad**Ymchwil wedi profi

Eich cefnogi i ysbrydoli ac addysgu pobl ifanc

teaching-and-learning

Yn Nant BH a Pentre rydym yn angerddol am antur a dysgu awyr agored a’r effaith a gânt ar:

 • hyder a gwytnwch
 • cyrhaeddiad
 • ysgogiad a blas am ddysgu
 • iechyd a lles
 • gallu i ddeall a chymryd risgiau synhwyrol
 • ymddygiad a phresenoldeb
 • gallu i weithio gydag eraill
 • gwerthfawrogiad a gofal am ddiwylliant ac amgylchedd gogledd Cymru

Byddwn yn gweithio yn agos gyda chi i gyflwyno rhaglen sy’n bodloni anghenion eich grŵp orau.

Planning your visit to Nant BH or Pentre on Evolve

 • The visit leader logs in using their own Evolve username and password (ask your EVC or Head if you aren’t sure what this is)
 • Add a new visit and give it a unique name
 • Select ‘residential’ and ‘adventurous led by independent provider’ in the visit type section
 • Select ‘multi activities led by provider’ in the adventurous activities section
 • Make sure to get it approved by your Head on Evolve at least 28 days before the start date

Os oes unrhyw beth arall y gallwn ei wneud i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch cwrs yna cysylltwch â ni i adael i ni wybod.

MENU
“Mae’n wych gweld plentyn sydd ag anawsterau dysgu yn 'disgleirio' yn y gweithgareddau ymarferol, ac o ganlyniad yn cael canmoliaeth a pharch gan ei ffrindiau.”Northop Hall